dot dot
Job article

 

 ประวัติบริษัท

 

บริษัท แอพพลายด์ สกอลาสติกส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีบริษัทและสถาบันในเครือ ได้แก่

1.       สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (โรงเรียนอาณาจักรภาษาและพัฒนาศักยภาพ Learning Space)

2.       โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Learning Home International

3.       บริษัท International Executive Technology

4.       สำนักพิมพ์ Orion Books

1.สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ โรงเรียนอาณาจักรภาษาและพัฒนาศักยภาพ Learning Space ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรการศึกษานานาชาติ Applied Scholastics International ประเทศสหรัฐอเมริกา           เราให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร Phonics and Conversation ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเด็กไทยโดยเฉพาะ เรามีสาขาภายใต้ชื่อ Learning Space ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด หลักสูตรของเรายังได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายโรงเรียนชั้นนำ     ในการบรรจุหลักสูตรให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน  ในระดับชั้นต่างๆ ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จจากหลักสูตรของเรา พิสูจน์ได้ทั้งจากผลการเรียนและทักษะของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น รวมถึงรางวัลที่นักเรียนได้รับจากการประกวดแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษในหลากหลายโอกาส

2.โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Learning Home International อีกหนึ่งธุรกิจ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท แอพพลายด์   สกอลาสติกส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โรงเรียนอนุบาล หลักสูตรนานาชาติ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนานและมีประโยชน์ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ระดับ VIP จากคุณครูและเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและต่างชาติในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นกันเองเสมือนอยู่กับครอบครัว นักเรียนได้รับการพัฒนาจนเป็นเด็กที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเรียนรู้ ทั้งด้านภาษาอังกฤษ และวิชาการ รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Learning Home Internationalสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนชั้นนำมากมาย ทั้งโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ

3.บริษัท International Executive Technology บริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ      ด้านการบริหารจัดการและฝึกอบรมให้แก่องค์กรและธุรกิจชั้นนำต่างๆในหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

4.สำนักพิมพ์ Orion Books สำนักพิมพ์ที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการสอน และด้านครอบครัว ฯลฯ

บริษัท แอพพลายด์ สกอลาสติกส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด มีความยินดีต้อนรับคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีม และเติบโตไปพร้อมกับเรา

บริษัทของเรามีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งในและต่างประเทศ เรามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก การร่วมงานกับเรา     เป็นเสมือนการเปิดโลกแห่งการทำงาน ได้พบประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายตนเอง และเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสัมผัสกับการทำงานที่มีระบบบริหารจัดการระดับสากลพร้อมด้วยสวัสดิการด้านต่างๆ เราเชื่อมั่นว่าบุคลากรคือส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรของเราเปี่ยมไปด้วยทักษะ และสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงานในบรรยากาศการทำงานเป็นมืออาชีพ แต่มีความเป็นกันเอง

สวัสดิการ

·         ประกันสังคม

·         โบนัส (ตามข้อกำหนดของบริษัท)

·         ค่าทำงานล่วงเวลา (ตามข้อกำหนดของบริษัท)

·         การฝึกอบรมพิเศษต่างๆ

·         การศึกษา ดูงานต่างประเทศ (ตามข้อกำหนดของบริษัท)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์

1.       สำเนาบัตรประชาชน

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน

3.       สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)

4.       รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

5.       สำเนาใบผ่านงานหรือจดหมายจากบุคคลอ้างอิง

6.       ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) – เฉพาะบางตำแหน่ง เช่น Graphic เป็นต้น

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท แอพพลายด์ สกอลาสติกส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

314/1 หมู่ 10 ชั้น 2 อาคารลภาเพลส แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10160

เบอร์โทรศัพท์ 02-806-4919

E-mail: hr.learningspace@gmail.com

 

 

1.       พนักงานขาย (Sales)

รายละเอียดของงาน

·         ดูแลลูกค้าที่มีการติดต่อเข้ามา ทั้งลูกค้า Walk-in และช่องทางการสื่อสารต่างๆ

·         ให้รายละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการและรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่

·         ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของโรงเรียน ทั้งในและนอกสถานที่

·         รับผิดชอบด้านการขายและปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทต้องการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บางบอน สีลม มหาชัย

อัตรา

                3 คน

เงินเดือน

ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

·         เพศหญิง

·         ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

·         สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

·         มีศักยภาพและมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของงานที่ระบุไว้ในรายละเอียดของงานได้

·         ชอบการติดต่อประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

·         มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้ด้านภาษาและอื่นๆอยู่เสมอ

·         ชอบความท้าทาย ทำงานภายใต้ความกดดันได้

·         สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และร่วมทำงานเป็นทีมได้ดี

·         วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

·         มีทักษะในการสื่อสารดี

·         หากมีประสบการณ์ด้านการขาย และ/หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·         เปิดใจกว้าง ยินดีรับคำแนะนำ และติชม

 

2.       ครูสอนภาษาอังกฤษ (ทำงานควบคู่กับครูต่างชาติ)

รายละเอียดของงาน

·         สอนวิชาภาษาอังกฤษ และควบคุมห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา

·         สร้างและรักษาบรรยากาศการเรียนในห้องให้สนุกสนาน น่าสนใจอยู่เสมอ

·         ดูแล และรับผิดชอบอุปกรณ์และสื่อการสอนในห้องเรียนให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

·         นักเรียนจำนวน 20-30 คนต่อห้อง

·         เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

·         เข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆตามที่บริษัทกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่

อัตรา

จำนวนมาก

เงินเดือน

ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

·         เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-40 ปี

·         วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (หากจบครุศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

·         ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

·         สามารถมาทำงานล่วงเวลาในบางเสาร์ หรืออาทิตย์ได้ ตามที่บริษัทกำหนด

·         มีทักษะในการสื่อสารดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

·         มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

·         เปิดใจกว้าง ยินดีรับคำแนะนำ และติชม

·         ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3.       ครูสอนภาษาอังกฤษ (Part-time)

รายละเอียดของงาน

·         สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงผู้เรียนวัยทำงาน

·         สอนเกี่ยวกับ Phonics การสนทนา และไวยากรณ์

·         นักเรียนเรียนตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็ก (3-5 คน)

·         สอนได้ในวันธรรมดา หรือวันหยุด เสาร์ อาทิตย์

·         เตรียมการสอน สำหรับนักเรียนที่ตนสอน

สถานที่ปฏิบัติงาน

บางบอน มหาชัย สีลม

อัตรา

จำนวนมาก

เงินเดือน

ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

·         เพศชาย หรือหญิง

·         วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

·         มีทักษะในการสื่อสารดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

·         มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

·         เปิดใจกว้าง ยินดีรับคำแนะนำ และติชม

·         ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

   4.       พนักงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพบุคลากร

รายละเอียดของงาน

·         ตรวจสอบประเมินคุณภาพการทำงานของพนักงาน และงานส่วนต่างๆ

·         แก้ไขและพัฒนาคุณภาพของพนักงาน และงานส่วนต่างๆ

  • จัดฝึกอบรมพนักงาน และจัดงานบรรยายต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • ประสานงานกับฝ่ายการเรียนการสอน
  • ออกใบประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิต่างๆ
  • จัดทำแบบประเมิน และแบบทดสอบการวัดผลในด้านต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บางบอน

อัตรา

1

เงินเดือน

ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

·         เพศชาย หรือหญิง

·         วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

·         มีทักษะในการสื่อสารดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

·         มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

·         มีความกล้าในการตัดสินใจ บนพื้นฐานของกฎระเบียบและความถูกต้อง

·         ชอบความท้าทาย ทำงานภายใต้ความกดดันได้

·         มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต

·         เปิดใจกว้าง ยินดีรับคำแนะนำ และติชม

·         สามารถทำงานสำเร็จได้ด้วยตนเอง และเป็นหนึ่งในทีมงานที่ดี

·         ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·         สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

 

 

5.       Graphic Design and Creative

รายละเอียดของงาน

·         ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

·         ออกแบบเวปไซต์ และอัพเดทเวปไซต์อยู่เสมอ

·         อัดวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอต่างๆ

·         ทำ Infographic

·         จัดทำรายการวาไรตี้ ลง Online Channels พร้อมเขียน script รายการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บางบอน

อัตรา

1

เงินเดือน

ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

·         เพศชาย หรือหญิง

·         วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

·         สามารถทำงานผ่านโปรแกรม Illustrator, Photoshop, Indesign, Sony Vegas ได้

·         สามารถอ่านโค้ด html ได้

·         ชอบความท้าทาย ทำงานภายใต้ความกดดันได้

·         มีทักษะในการสื่อสารดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

·         มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

·         เปิดใจกว้าง ยินดีรับคำแนะนำ และติชม

·         ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 6.       ธุรการ (ฝ่ายบุคคลและฝ่ายวิชาการ)

รายละเอียดของงาน

·         ติดต่อประสานงานฝ่ายบุคคลและฝ่ายวิชาการ ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ

·         ดูแลเรื่องสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์บุคลากรและให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรกับบุคลากรใหม่

·         จัดการงานเอกสารต่างๆ

·         จัดทำรายชื่อบุคลากรของบริษัทให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

·         เดินทางไปติดต่อประสานงาน ทั้งในและนอกสถานที่

·         ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

บางบอน

อัตรา

                2 คน

เงินเดือน

ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

·         เพศหญิง

·         ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

·         สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

·         มีศักยภาพและมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของงานที่ระบุไว้ในรายละเอียดของงานได้

·         ชอบการติดต่อประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

·         มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้ด้านภาษาและอื่นๆอยู่เสมอ

·         ชอบความท้าทาย ทำงานภายใต้ความกดดันได้

·         สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และร่วมทำงานเป็นทีมได้ดี

·         วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

·         มีทักษะในการสื่อสารดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

·         เปิดใจกว้าง ยินดีรับคำแนะนำ และติชม


Full Name :  *
Email :  *
Phone Number :  *
Address :  *
Country :
Nationality :  *
Additional Information :  *
Please upload your picture here :  *
Please upload your passport here :  *
Please upload your certificate here :  *
Additional Certificate :
Additional Certificate :
Other :
Other :Copyright © 2018 ASAP Co., Ltd. All Rights Reserved.