COURSES

 


 

PAL Phonics & Literacy : การออกเสียง การอ่าน การเขียน

หลักสูตรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างถาวร ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ สำเนียงดี แปลและเข้าใจเอกสาร หนังสือ และบทความที่อ่านได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับทุกๆ คนที่ต้องการปูพื้นฐานให้มั่นคง

 

     
 

Conversation : สนทนาภาษาอังกฤษ

สนทนาในชีวิตประจำวัน การสัมภาษณ์งาน สนทนาสำหรับธุรกิจ สนทนาสำหรับไปต่างประเทศ สนทนาสำหรับค้าขาย สนทนาสำหรับการจัดการ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ พนักงานบริษัท แม่ค้า ข้าราชการ

     
 

Grammar: หลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มต้น เรียงตามลำดับความยากง่าย ปรับวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคนไทย

     
 

Turtoring : ติวสอบ ติวเข้ม ติวตามหนังสือเรียน

ติวสอบ EP และ Inter เรียนแบบกลุ่ม หรือ Private ตัวต่อตัว เน้นความเข้าใจ ติวตามหนังสือเรียน แก้ปัญหาเรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจ หรือต้องการสอบเข้าสถาบันต่างๆ หรือสอบวัดผลเพื่อใช้คะแนน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องการสอบเข้าที่ต่างๆ

 

     
   

คอร์สติว วิทย์ คณิต อังกฤษ  EP เข้มข้น

แก้ปัญหาเรื่องที่ไม่เข้าใจ ปรับพื้นฐานความรู้ ติว เตรียมความพร้อมสำหรับเทอมหน้า พร้อมทำกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรียนกับครูต่างชาติ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกนาน

     
   

Art: ศิลปะ

หลักสูตรศิลปะ เรียนรู้ตั้งแต่ระดับแรกเริ่ม ฝึกการร่าง วาด การลงสี ฯลฯ ตามลำดับ

     
   

 

Arts and Crafts : เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมศิลปะและการทำอาหาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษแนวใหม่ เรียนภาษาอังกฤษแบบเด็กนานาชาติกับเจ้าของภาษา เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์และการทำอาหาร 5 กิจกรรม ได้แก่

       1.       Paper Crafts : ศิลปะจากกระดาษ

       2.       Eco Crafts    : ศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ

       3.       Cooking Art : ศิลปะการทำอาหาร

       4.       Story Arts     : ศิลปะจากนิทาน

       5.       DIY Crafts    : ศิลปะประดิษฐ์ของเล่นของใช้

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2018 ASAP Co., Ltd. All Rights Reserved.